Klíčové hodnoty ze střídače GoodWe v HA

Podíváme se a prozkoumáme nejdůležitější hodnoty, které nám střídač v systému Home Assistant poskytne. Je dobré vědět, že na jejich základě lze dopočítat spouta dalších zajímavých údajů.

Nejdůležitější hodnoty monitoringu FVE elektrárny

Celkově nám střídač GoodWe poskytne 152 údajů, to ale neznamená že je všechny potřebujeme. V tomto článku nejde o hodnoty, které vás možná zajímají nejvíce jako kolik energie jste odebrali nebo dodali do sítě, vyúčtování v Kč. Tomu se budu věnovat později, jde o hodnoty které již možná znáte ze svých aplikací jen je trochu rozeberu, protože ne všechny jsou pravdivé. A v tom je klíč aby jste pochopili jak vaše elektrárna vlastně funguje.

1. Aktuální výkon FVE

Údaj, který všichni důvěrně známe. Problém nastává ve chvíli kdy mám více stringů tedy typicky dvě FVE pole. Aplikace SEMS výkon sečte a naservíruje jako celkovou hodnotu. No jo, ale co když mě zajímá výkon každého pole? V Home Assistentovi žádný problém, protože střídač hodnoty moc dobře ví, akorát nám je tají. Uznávám, v té jejich aplikaci by to bylo dosti nepřehledné a vlastně nic říkající, ale co když chcete vědět kolik energie vyrobila východní a západní polovina střechy? Na přesnosti záleží.

A co více? to není zdaleka všechno, můžete si vytáhnout kompletní data o FVE polích. Co se týče jednotlivých výrob v čase, budete si je muset dopočítat. Střídač je neposkytuje, vycházejte z aktuální hodnoty výkonu pro každý string.

2. Data z baterie

Většina z nás má doma baterii, do které ukládá přebytky a spotřebovává je v době kdy slunce nesvítí. Základní údaj o baterii všichni známe, je to procento nabití. Ukazatel toho, že v ní energie je nebo není. Jenže kolik je to energie. Představte si, že máte baterii nabitou na 65% se spodní hranicí vybití 20%, víte kolik se v ní ukrývá kWh? Zapojíme matematiku a pomocí vzorců se dopočítáme dalších údajů. A tušíte v jaké je baterie kondici?

2. Kolik energie odebírám / dodávám do sítě

Tohle je poměrně obsáhlé téma a napíšu na něj zvlášť článek, ale v krátkosti. Při snaze budovat co nejméně závislý dům na distribuci se tohle ukázalo jako skoro nejdůležitější číslo. Nicméně střídač říká a neříká pravdivý údaj a není to jeho chyba. Je to způsobené tím, že není stavěný pro český trh kde se energie vyúčtovává jinak než ve zbytku Unie (snad kromě Slovenska). Ve svých aplikacích vidíte jen jedno číslo s šipkou do domu nebo od domu, ale ve skutečnosti je složené z šesti čísel, protože na každé fázi může proudit energie oběma směry. Takže se poměrně běžně stává, že na jedné fázi energii ze sítě odebíráte a na jiné ji do sítě dodáváte. Když to řeknu zjednodušeně, pokud mám na jedné fázi přetok 1000W a na jiné odběr 1000W logika velí že mám spotřebu 0, ale opak je pravdou. Z pohledu distribuce mám pořád spotřebu 1000W a také mi ji naúčtují. Střídač se tyto výkyvy snaží co nejrychleji kompenzovat, ale chvíli mu to trvá. Vlastně jediná chvíle kdy energii vůbec žádnou neodebíráte nastává pokud máte přetoky na všech fázích současně.

Jaká hodnota je tedy správná?

Tady není o čem diskutovat, bohužel. Pravdu má vždy distributor. Nicméně mrkneme se na to, jak se jeho hodnotám přiblížit bez toho aniž bychom investovali peníze a instalovali další zbytečné měření, ale nejprve si ukážeme rozdíl, o kterém mluvím. Nejprve údaj z portálu SEMS a pak data z distribuce (jde o spotřebu ze sítě za prvních 8 měsíců roku 2023).

Vidíme, že podle portálu SEMS máme spotřebu z distribuce 748 kWh.

Když se, ale podíváme na data distributora, máme spotřebu 1182 kWh.

Rozdíl v měření za prvních 8 měsíců je tedy 433 kWh a to není zrovna málo. No a teď se podíváme co s tím zmůže Home Assitant a jak se co nejvíce přiblížit číslu, které nám prezentuje distributor energie. Vtip je v tom, že na každé fázi dochází k dodávkám i přetokům. Dobrá zpráva je, že k výpočtu můžete použít data z měřících cívek Smart meteru elektrárny samotné a nemusíte složitě instalovat další měření. Dostanete se k nim v integraci GoodWe konkrétně jde o entitu ‘sensor.active_power_l1,l2 a l3’. To co musíte udělat je vyfiltrovat na každé fázi kladné a záporné hodnoty (přetok nebo odběr) a následně sečíst všechny kladné a záporné čísla. Výsledek se hodně přibližuje spotřebě co vám naúčtuje distributor.

Rozdíl oproti distribuci 132 kWh za 8 měsíců se již myslím dá tolerovat. Skvělá zpráva je, že takto spočítané číslo je doslova live a mění se před očima každých X vteřin, které jste zadali při integraci střídače. Svojí spotřebu tedy vidíte aktuálně a nemusíte čekat na vyúčtování 🙂

O tom, jak podobně počítat přetoky napíšu zase někdy příště. Tam je situace a trošku složitější, protože spousta z vás včetně mě má mezi elektrárnou a elektroměrem zařízení na vytěžování přebytků např. Wattrouter a na něm zapojený třeba bojler. Jde o skvělou věc, ale sama o sobě tahle kombinace neumí měřit spotřebu bojleru tak aby jste ji dostali do systému HA.

3. Aktuální spotřeba domácnosti

Tady se asi není o čem moc rozepisovat. Jen je dobré vědět odkud elektřina, kterou právě spotřebovávám pochází. V případě klasické FVE elektrárny totiž máte k dispozici tři zdroje energie: FVE panely, baterii a distribuční soustavu.